Απόφαση ΔΕΔ 3424/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2018

ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΦΟΡ. 2014, 2015, 2016), ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΤΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΕ ΩΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ Ο.Τ.Ε.. _1369540_

13 Ιουλίου 2018