Απόφαση ΔΕΔ 3475/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2018

ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘ.29 Ν.3986/2011 ΕΠΙ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘ.5 ΤΟΥ Ν.3620/2007 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014 ΚΑΙ ΦΟΡΟΛ. ΕΤΟΣ 2014 _3451000_

13 Ιουλίου 2018