Απόφαση ΔΕΔ 3681/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2018

ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΆΡΘΡΟ 5§9 Ν.3620/2007 ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΕΛΑΒΕ ΩΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ _4768275_

31 Ιουλίου 2018