Απόφαση ΔΕΔ 4121/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2018

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ. ΑΡΘ. ΑΡΘΡΟΥ 63 ΤΟΥ Ν 4174/2013. ΠΟΛ. 1064/2017. ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 217 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. ΑΡΘΡΟΥ 57 § 1 ΤΟΥ Ν 4446/2016. ΠΟΛ. 1009/2017. ΠΟΛ. 1115/24.7.2017 _8282895_

17 Σεπτεμβρίου 2018