Απόφαση ΔΕΔ 4188/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2018

ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙ ΔΗΛΩΘΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΠΙ ΤΕΚΜΑΡΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΣτΕ 2563/2016, ΑΡΘΡ. 19, 34 Ν. 4172/2013, ΑΡΘΡ. 29 Ν. 3986/2011, ΠΟΛ 1167/2011, 1099/2014 _2488627_

24 Σεπτεμβρίου 2018