Απόφαση ΔΕΔ 4375/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2018

ΠΡΟΣΤΙΜΟ Ν.4174/2013 ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ε1. ΆΡΘΡΟ 18. 23. 54 ΤΟΥ Ν.4174/2013. ΠΟΛ.1252/ 20-11-2015. ΠΟΛ.1130/ 25-6-2015. Δ12Α 1164337 ΕΞ 2014/ 11-12-2014. ΠΟΛ.1114/ 22-7-2016. ΠΟΛ.1080/ 22-6-2016 _7694516_

10 Οκτωβρίου 2018