Απόφαση ΔΕΔ 4468/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2018

ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΟΛ. 1162/2018, ΠΟΛ. 1013/2014 _4391032_

22 Οκτωβρίου 2018