Απόφαση ΔΕΔ 5014/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2018

ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΩΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΩΣ ΑΣΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Ν.4174/2013 (άρθρα 19, 20), Ν.4172/2013 (άρθρα 12, 72), _5272588_

12 Δεκεμβρίου 2018