Απόφαση ΔΕΔ 5172/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2018

ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Ε.Α.Ε.Δ.Ο (ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΕ) - ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΕ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 50%. _1803878_

28 Δεκεμβρίου 2018