Απόφαση ΔΕΔ 5176/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2018

ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΜΗ ΠΡΟΣΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΣΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ , ΑΡ. 47 ΚΦΕ ΟλΣΤΕ 1840/2013 ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣτΕ 4203/2015 _3159492_

31 Δεκεμβρίου 2018