Απόφαση ΔΕΔ 1136/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019

Πρόστιμο άρθρου 54 ν.4174/2013 άρθρου 67, 72§21 ν.4172/13 18,54,19,64 ν.4174/2013 ΠΟΛ.1068/2018 ΠΟΛ.1034/2017 1106/2017 1215/2018 1252/2015 _1111 _9390126_

04 Απριλίου 2019