Απόφαση ΔΕΔ 1157/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019

Πρόστιμο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54§2 περ. β’ του ν. 4174/2013 (ΚΦΔ), για εκπρόθεσμη υποβολή τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορλογικού έτους 2016 για συμπλήρωση κωδικού, χωρίς να μεταβάλλεται η φορολογητέα βάση και το φορολογικό αποτέλεσμα της δήλωσης _1110 _9817379_

08 Απριλίου 2019