Απόφαση ΔΕΔ 11/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019

Απαράδεκτη η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής κατά βεβαιωτικών πράξεων με τις οποίες δηλώνεται εμμονή της Διοίκησης σε προγενέστερη διοικητική πράξη καθώς οι πράξεις αυτές στερούνται εκτελεστότητας _1106073_

02 Ιανουαρίου 2019