Απόφαση ΔΕΔ 1232/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019

Εισόδημα οικονομικού έτους 2013, υπεραξία από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων οικονομικού έτους 2013, φόρος ακίνητης περιουσίας Ν.3842/2010, ανακριβή δήλωση ΦΑΠ, ανακριβή δήλωση φόρου αναπροσαρμογής αξίας ακινήτων, αυτόματη υπερτίμηση παγίου κεφαλαίου _1112 _9289777_

22 Μαΐου 2019