Απόφαση ΔΕΔ 12/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019

Φορολογία Εισοδήματος Μη φορολόγηση του επιδόματος αλλοδαπής που αχρεωστήτως παρακρατήθηκε κατά την εκτέλεση δικαστικής απόφασης _4231836_

02 Ιανουαρίου 2019