Απόφαση ΔΕΔ 13/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019

Πρόστιμο Κ.Φ.Δ. (Άρθρου 54) Εκπρόθεσμη υποβολή τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων _3403240_

02 Ιανουαρίου 2019