Απόφαση ΔΕΔ 14/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019

Φορολογική κατοικία_Μεταφορά φορολογικής κατοικίας προβάλλοντας ότι ήταν μόνιμος κάτοικος της Ιρλανδίας όπου διέμενε εκεί περισσότερες από 183 ημέρες καθώς εργαζόταν ως ιατρός πλήρους απασχόλησης σε έμμισθη θέση στο εθνικό σύστημα υγείας της Ιρλανδίας _6776239_

02 Ιανουαρίου 2019