Απόφαση ΔΕΔ 1512/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΗ 2012 - ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ/ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΦΠΑ – Ν.4308/14 –Φ.Α.Π. _1112 _4484835_

15 Μαΐου 2019