Απόφαση ΔΕΔ 1714/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2013 ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΌ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΕΤΗ _1112 _8169763_

24 Μαΐου 2019