Απόφαση ΔΕΔ 172/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019

ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2014, 2015, 2016 ΚΑΤΟΠΙΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΟΥΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΑΡΘΡΑ 57-61 Ν.4446/2016) – ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ Άρθρα 57, 61 του ν.4446/2016, ΠΟΛ 1006/2017, ΠΟΛ 1009/2017 ΠΟΛ 1115/2017 Άρθρο 70 του ν.4583/2018 (ΦΕΚ 212 Α΄/18.12.2018) _9268461_

14 Ιανουαρίου 2019