Απόφαση ΔΕΔ 1828/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019

ΚΦΔ_Πρόστιμο αρθρου 54 ν 4174 για εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 _9760707_

02 Σεπτεμβρίου 2019