Απόφαση ΔΕΔ 1873/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019

Εισόδημα _ Δικαστικός λειτουργός _ Μη φορολόγηση 25% των αποδοχών που έλαβε βάσει του άρθρου 181 του ν. 4270/2014 _8531683_

02 Σεπτεμβρίου 2019