Απόφαση ΔΕΔ 1909/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019

Το ειδικό επίδομα μουσικού οργάνου που λαμβάνουν μουσικοί της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης δε συνιστά εισόδημα και ως εκ τούτου δεν υπόκειται σε φορολόγηση. _2952036_

02 Σεπτεμβρίου 2019