Απόφαση ΔΕΔ 1910/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019

Το ειδικό επίδομα μουσικού οργάνου που λαμβάνουν μουσικοί της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης δε συνιστά εισόδημα και ως εκ τούτου δεν υπόκειται σε φορολόγηση. _553492_

02 Σεπτεμβρίου 2019