Απόφαση ΔΕΔ 1920/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019

Εισόδημα-Μη υπαγωγή σε φόρο του ειδικού επιδόματος μουσικού οργάνου οικονομικού έτους 2014 και των φορολογικών ετών 2014 2015 και 2016 _3308467_

03 Σεπτεμβρίου 2019