Απόφαση ΔΕΔ 1923/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019

Εισόδημα _Μουσικός _Υποβολή τροποποιητικής δήλωσης οικ έτους 2014_ΠΟΛ 1097_2018_ ΠΟΛ 1114_2016 ΠΟΛ 1172_2017 σε συνδυασμό με το άρθρο 19 του Ν 4174_2013 _2607189_

09 Σεπτεμβρίου 2019