Απόφαση ΔΕΔ 1925/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019

Εισόδημα _Μουσικός _Υποβολή τροποποιητικής δήλωσης φορολογικού έτους 2015_ΠΟΛ 1097_2018_ ΠΟΛ 1114_2016 ΠΟΛ 1172_2017 σε συνδυασμό με το άρθρο 19 του Ν 4174_2013 _4356654_

09 Σεπτεμβρίου 2019