Απόφαση ΔΕΔ 1966/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019

Εισόδημα _Μουσικός _Υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων οικ έτους 2014 και φορολογικών ετών 2014_2016_ΠΟΛ 1097_2018_ ΠΟΛ 1114_2016 ΠΟΛ 1172_2017 σε συνδυασμό με το άρθρο 19 του Ν 4174_2013 _5384336_

16 Σεπτεμβρίου 2019