Απόφαση ΔΕΔ 1/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019

ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΡΘΡΟΥ 54 ν.4174/2013 ΓΙΑ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΠΟΛ 1069/2015 ΑΡΘΡΟ 64 ΤΟΥ Ν.4174/2013 _2686731_

02 Ιανουαρίου 2019