Απόφαση ΔΕΔ 2038/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019

Πρόστιμο μη ανταπόκρισης σε αίτημα παροχής πληροφοριών αρ.14 ΚΦΔ _5262829_

03 Οκτωβρίου 2019