Απόφαση ΔΕΔ 2064/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019

Πράξη Επιβολής Προστίμου φορολογικού έτους 2018 λόγω μη καταβολής τέλους ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα σε ειδικά διασκευασμένα τραπέζια _9014041_

07 Οκτωβρίου 2019