Απόφαση ΔΕΔ 2065/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΟΓΩ ΚΑΤΟΧΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ _8792386_

07 Οκτωβρίου 2019