Απόφαση ΔΕΔ 2089/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019

ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 54 Ν.4174/2013 ΛΟΓΩ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.Ε. _9002306_

14 Οκτωβρίου 2019