Απόφαση ΔΕΔ 2097/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019

Κοινοποίηση πράξεων. Εκπρόθεσμη άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής. Απαράδεκτη. _231548_

14 Οκτωβρίου 2019