Απόφαση ΔΕΔ 2139/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019

Εισόδημα-Σιωπηρή απόρριψη επί αίτησης ανάκλησης των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικών ετών 2014 2015 και 2016 Επίδομα μουσικού οργάνου _5891796_

01 Νοεμβρίου 2019