Απόφαση ΔΕΔ 2195/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019

Δύο _2_ πρόστιμα του άρθρου 54 παράγραφος 1 περίπτωση β και παράγραφος 2 περίπτωση γ του Ν4174_2013 _ΚΦΔ__ _ Εκπρόθεσμη υποβολή τρίτης και δεύτερης τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για τα φορολογικά έτη 2015 και 2016_ αντιστοίχως _χρεωστικές__ Αγροτικές επιδοτήσεις _ ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ_ _5280573_

08 Νοεμβρίου 2019