Απόφαση ΔΕΔ 2225/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019

ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ.54 Ν.4174/2013 _ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΑΒΑΝΤΟΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΑΚΟΥΛΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019 _7070064_

08 Νοεμβρίου 2019