Απόφαση ΔΕΔ 2247/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019

Εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορ. έτους 2016. Πλημμελής αιτιολογία. _2562830_

18 Νοεμβρίου 2019