Απόφαση ΔΕΔ 2282/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019

ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ.54 Ν.4174/2013 _ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΑΒΑΝΤΟΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΑΚΟΥΛΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018 _6518286_

19 Νοεμβρίου 2019