Απόφαση ΔΕΔ 2358/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019

Πρόστιμο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 άρθρου 8 ν.2515/1997 & άρθρου 8 ν.2523/1997, λόγω μη καταβολής του ειδικού τέλους παιγνίων, κατά το φορολογικό έτος 2019, για εγκατάσταση ειδικά διασκευασμένων τραπεζιών, για τη διενέργεια ψυχαγωγικών τεχνικών με παιγνιόχαρτα: άρθρο 10 ν.3037/2002, άρθρο 8§§1, 2 & 3, 5, 6, 7 ν.2515/1997, άρθρο 8 παρ. 1 ν. 2523/1997 _1112 _3062796_

23 Ιουλίου 2019