Απόφαση ΔΕΔ 2449/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019

Πρόστιμα του αρ_ 54 ν 4174_2013 λόγω εκπρόθεσμης υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων φόρου εισοδήματος_ φορ_ έτους 2016_ 2017 _1286890_

09 Δεκεμβρίου 2019