Απόφαση ΔΕΔ 2594/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019

Πρόστιμο του άρθρου 54 παράγραφοι 1 και 2 του Ν4174_2013 _ΚΦΔ_ _ Εκπρόθεσμη υποβολή πρώτης τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2016 _χρεωστική__ Διορθωμένη εικόνα αποδοχών επικουρικής σύνταξης_ χωρίς ενημέρωση του_ης προσφεύγοντος_ουσας_ _3423997_

17 Δεκεμβρίου 2019