Απόφαση ΔΕΔ 2602/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019

Πρόστιμο του άρθρου 54 παράγραφος 1 περίπτωση α και παράγραφος 2 περίπτωση α του Ν4174_2013 _ΚΦΔ_ _ Εκπρόθεσμη υποβολή πρώτης τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2016 _πιστωτική__ Αναδρομικά ποσά κύρια και επικουρικής σύνταξης_ _4069906_

17 Δεκεμβρίου 2019