Απόφαση ΔΕΔ 2642/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019

ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡ.54 ΚΦΔ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 2019 _8788706_

30 Δεκεμβρίου 2019