Απόφαση ΔΕΔ 2643/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019

ΕΙΣΟΔΗΜΑ_ΦΠΑ_ΠΡΟΣΤΙΜΑ αρ.54 και αρ. 58 & 58Α Ν. 4174 φορολογικές περίοδοι 2015 και 2016 λόγω ανακριβούς λήψης φορολογικών στοιχείων _777707_

30 Δεκεμβρίου 2019