Απόφαση ΔΕΔ 2660/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019

Φ.Μ.Α ΆΡΘΡΟ 16 Ν 1521/1950 ΑΡΘΡΟ 105 ΠΑΡ 3 ΠΔ 16/1989_1110 _7823148_

18 Σεπτεμβρίου 2019