Απόφαση ΔΕΔ 2865/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019

Έλεγχος όλων των φορολογικών αντικειμένων - εκπρόθεσμη υποβολή, άρθρο 5, 63 του Ν. 4174/2013 _1112 _2439559_

15 Οκτωβρίου 2019