Απόφαση ΔΕΔ 2/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019

Φορολογία εισοδήματος Φυσικών Προσώπων_Φορολόγηση του εισοδήματος από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ1 του ν4172_2013 χωρίς να εφαρμοστεί η μείωση φόρου του άρθρου 16 διότι δεν λαμβάνει από την απασχόλησή του σε αγροτική δραστηριότητα το 50% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματός του _5295178_

02 Ιανουαρίου 2019