Απόφαση ΔΕΔ 3242/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019

Οι υπηρεσίες ανακύκλωσης απορριμμάτων και επεξεργασίας αποβλήτων, υπάγονται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ, εκτός αν αυτές παρέχονται από τα πρόσωπα του άρθρου 3§2 του κώδικα ΦΠΑ _1112 _3177714_

29 Νοεμβρίου 2019