Απόφαση ΔΕΔ 3267/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019

ΛΗΨΗ ΜΕΡΙΚΩΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ DIGI RETAIL, ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΜΕΣΩ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ DIGI LODGE, DIGI RETAIL & DIGI CONTENT _1112 _1612127_

02 Δεκεμβρίου 2019